Von den vielen WELTEN, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern sich aus eigenem Geist erschaffen hat, ist die Welt der BÜCHER die größte.

Herrmann Hesse
(deutsch-schweizerischer Lyriker)

 Szkoła zawodowa obróbki drewna w Bad Wildungen, Hesja
Szanowny Panie Muschiol, ponownie zrealizowaliśmy wspólnie z Panem ważny projekt. Dygitalizację 25 najważniejszych książek historycznych z zakresu gospodarki drewnem.Tym samym udostępniliśmy zainteresowanym z branży i innym zainteresowanym, a w szczególności szkołom zawodowym ponad 10.000 stron ekranowych z fachowymi informacjami i wiedzą historyczną. Zbyt jeszcze niewielu ludzi ma świadomość szerokich możliwości i korzyści jakie oferuje Digitale Bibliothek. Serdeczne pozdrowienia Heinz Moering, dyrektor szkoły Holzfachschule, Bad Wildungen
Seitenanfang |